تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
Dr azari دکتر محمود آذری استادیار مدیریت مناطق خشک و بیابانی 051-38805473 رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

20230610 134325 370304960

تقویم محیط‌زیستی