لیست اعضای هیات علمی گروه


امید صفری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:omidsafari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:omidsafari@um.ac.ir

امید  صفری

برنامه درسی هفتگی استاد

حمیدرضا احمدنیای مطلق

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ahmadniae.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahmadniae@um.ac.ir

حمیدرضا  احمدنیای مطلق

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد سرخیل

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sarkheil.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sarkheil@um.ac.ir

مهرداد  سرخیل

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر