لیست اعضای هیات علمی گروه


امید صفری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تهران

تخصص:تغذیه آبزیان، تولید غذای زنده، فیزیولوژی رشد

 

تلفن:05138805466

وبگاه شخصی:omidsafari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:omidsafari@um.ac.ir

امید  صفری

برنامه درسی هفتگی استاد

حمیدرضا احمدنیای مطلق

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه گرگان

تخصص:آبزی‏پروری-فیزیولوژی تولید مثل ماهی پخت پوستان-تولید غذایی زنده میکروبیولوژی آبزیان

 

تلفن:05138805475

وبگاه شخصی:ahmadniae.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ahmadniae@um.ac.ir

حمیدرضا  احمدنیای مطلق

برنامه درسی هفتگی استاد

سعید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه هرمزگان

تخصص:مهندسی سیستم های آبزی پروری

 

تلفن: 05138805457

وبگاه شخصی:saeedzahedi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:saeedzahedi@um.ac.ir

سعید  زاهدی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهرداد سرخیل

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه هرمزگان

تخصص:مهندسی آبزیان- نانوتکنولوژی و آبزی پروری

 

تلفن:05138805459

وبگاه شخصی:sarkheil.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sarkheil@um.ac.ir

مهرداد  سرخیل

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر