لیست اعضای هیات علمی گروه


مرتضی اکبری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m-akbari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-akbari@um.ac.ir

مرتضی  اکبری

برنامه درسی هفتگی استاد

علیرضا راشکی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:a.rashki.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:a.rashki@um.ac.ir

علیرضا  راشکی

برنامه درسی هفتگی استاد

عادل سپهر

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:adelsepehr.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:adelsepehr@um.ac.ir

عادل  سپهر

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر