لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدتقی دستورانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه ناتینگهام انگلستان

تخصص: آبخیزداری (هیدرولوژی، مدلسازی رودخانه و سیلاب)

 

تلفن: 05138805472

وبگاه شخصی: dastorani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: dastorani@um.ac.ir

محمدتقی  دستورانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد فرزام

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه کمبریج انگلستان

تخصص: اکولوژی و احیا طبیعت، علوم ‏مرتع

 

تلفن: 05138805461

وبگاه شخصی: mjankju.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mjankju@um.ac.ir

محمد  فرزام

برنامه درسی هفتگی استاد

کمال الدین ناصری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه گرگان

تخصص: علوم مرتع، اکولوژی گیاهی

 

تلفن: 05138805462

وبگاه شخصی: klnaseri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: klnaseri@um.ac.ir

کمال الدین  ناصری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود آذری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص: آبخیزداری (مدلسازی و شبیه سازی ‏آبخیز)‏

 

تلفن: 05138805473

وبگاه شخصی: m.azari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: m.azari@um.ac.ir

محمود  آذری

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی کلاهی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه کیوتو ژاپن

تخصص: جامعه شناسی محیط زیست

 

تلفن: 05138805474

وبگاه شخصی: mahdikolahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: mahdikolahi@um.ac.ir

مهدی  کلاهی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی گل کاریان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تهران

تخصص: آبخیزداری (حفاظت آب و خاک ‏و مدل سازی)‏

 

تلفن: 05138805468

وبگاه شخصی: golkarian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: golkarian@um.ac.ir

علی  گل کاریان

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر