لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدتقی دستورانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:dastorani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:dastorani@um.ac.ir

محمدتقی  دستورانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد فرزام

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mjankju.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mjankju@um.ac.ir

محمد  فرزام

برنامه درسی هفتگی استاد

کمال الدین ناصری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:klnaseri.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:klnaseri@um.ac.ir

کمال الدین  ناصری

برنامه درسی هفتگی استاد

محمود آذری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m.azari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m.azari@um.ac.ir

محمود  آذری

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی کلاهی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mahdikolahi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mahdikolahi@um.ac.ir

مهدی  کلاهی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی گل کاریان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:golkarian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:golkarian@um.ac.ir

علی  گل کاریان

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر