لیست اعضای هیات علمی گروه


آزیتا فراشی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تهران

تخصص: مدیریت تنوع زیستی، مدلسازی ‏تنوع زیستی

 

تلفن: 05138805460

وبگاه شخصی: farashi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: farashi@um.ac.ir

آزیتا  فراشی

برنامه درسی هفتگی استاد

آوا حیدری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه تربیت مدرس

تخصص: آلودگی محیط زیست

 

تلفن: 05138805471

وبگاه شخصی: heidari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: heidari@um.ac.ir

آوا  حیدری

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه طباطبائی یزدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه گنت بلژیک

تخصص: محیط زیست (تنوع زیستی)، زیست شناسی حفاظت

 

تلفن: 05138805465

وبگاه شخصی: f.tabatabaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: f.tabatabaei@um.ac.ir

فاطمه  طباطبائی یزدی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزاده کریمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه کویینزلند استرالیا

تخصص: برنامه ‏ریزی و مدیریت محیط زیست، علم حفاظت و هوش مصنوعی

 

تلفن: 05138805463

وبگاه شخصی: az-karimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک: az-karimi@um.ac.ir

آزاده  کریمی

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر