لیست اعضای هیات علمی گروه


آوا حیدری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:heidari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:heidari@um.ac.ir

آوا  حیدری

برنامه درسی هفتگی استاد

فاطمه طباطبائی یزدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:f.tabatabaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:f.tabatabaei@um.ac.ir

فاطمه  طباطبائی یزدی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزیتا فراشی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:farashi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:farashi@um.ac.ir

آزیتا  فراشی

برنامه درسی هفتگی استاد

آزاده کریمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:az-karimi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:az-karimi@um.ac.ir

آزاده  کریمی

برنامه درسی هفتگی استاد

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر