ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک توسط انجمن علمی شیلات

ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط انجمن علمی شیلات باهمکاری گروه آموزشی در تاریخ 96/10/7 برگزار گردید.

photo6012696083026783187

اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز

اولین همایش بین المللی دانشگاه سبزبا توجه به روند روز افزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسوولین کشور به چالش های زیست محیطی، اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 17 و 18 بهمن ماه 1396 برگزار می گردد.
با توجه به پیشرو بودن دانشگاه ها در عرصه نوآوری و به کار بستن جدید ترین یافته های علمی و همچنین الگو پذیری جامعه از دانشگاه، این کنفرانس که دومین همایش دانشگاه های سبز ایران و اولین همایش بین المللی در نوع خود است، فضایی برای معرفی دست آوردها در عرصه مدیریت سبز در دانشگاه ها و تبادل علم و تجربیات مسئولین و کارشناسان فعال در زمینه پردیس های پایدار فراهم آورده تا علاوه بر ارتقاء عملکرد دانشگاه ها، زمینه ساز تغییرات گسترده در سطح جامعه شود.
اولین همایش بین المللی دانشگاه سبز میزبان متخصصین حوزه های مرتبط از کشورهای مختلف و اساتید صاحب نام داخلی خواهد بود تا دستاوردها، ابتکارات و چالش های پیش روی خود را با سایر متفکران و تصمیم گیرندگان در این زمینه ها به اشتراک بگذارند.
این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارت آپ سبز فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانس فراهم آورده تا علاوه بر توانمندسازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل نماید.

 

green-university.um.ac.ir

برگزاری کارگاه آموزشی آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست

کارگاه آموزشی "آینده پژوهی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست" در تاریخ 26 آذرماه 1396 در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید.

photo 2017-12-27 08-22-39

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی پژوهش

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی پژوهش در دانشکده ی منابع طبیعی و محیط زیست به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید.

photo 2017-12-24 16-16-16

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones