همایش روز ملی مهندسی

همایش روز ملی مهندسی

برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با حضور اقای هراتی (دبیر شورای مرکزی انجمن علمی دانشگاه)

30c73964-3f7d-491e-b4d4-d42f551ffef6

@umnature

@shilatfum

@SSAFUM

ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک توسط انجمن علمی شیلات

ترویج مصرف ماهی و آموزه های شیلاتی در مهد کودک دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد توسط انجمن علمی شیلات باهمکاری گروه آموزشی در تاریخ 96/10/7 برگزار گردید.

photo6012696083026783187

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones