برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی با تدریس مهندس مهران صادقی دلوئی توسط انجمن علمی شیلات دانشگاه فردوسی در 8ام اسفندماه 96.

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

برگزاری کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله توسط انجمن علمی شیلات

برگزاری کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله توسط انجمن علمی شیلات

همایش روز ملی مهندسی

همایش روز ملی مهندسی

برگزاری جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

جلسه شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با حضور اقای هراتی (دبیر شورای مرکزی انجمن علمی دانشگاه)

30c73964-3f7d-491e-b4d4-d42f551ffef6

@umnature

@shilatfum

@SSAFUM

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones