انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

انتصاب دكتر فاطمه طباطبائی یزدی به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر فاطمه طباطبائی یزدی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه منصوب كرد.

اتوبوسی که با مدفوع انسان کار می‌کند در شهر بریستول بریتانیا به راه افتاد

اتوبوسی که با مدفوع انسان کار می‌کند در شهر بریستول بریتانیا به راه افتاد

از این اتوبوس با عنوان یک وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست یاد شده است که می‌تواند مسافتی تا سیصد کیلومتر را با یک باک پر از گاز بیومتان بپیماید. این مقدار گاز حاصل فضولات تولیدی پنج نفر در طول یک سال است.

ادامه مطلب: اتوبوسی که با مدفوع انسان کار می‌کند در شهر بریستول بریتانیا به راه افتاد

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

 edith9 poster web 700 1

 

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

 

ادامه مطلب: اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones