انتصاب دکتر محمدتقی دستورانی به عنوان معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دکتر محمدتقی دستورانی، استاد گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست منصوب كرد.

کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با امید به توفیقات روزافزون، این انتصاب را به ایشان تبریک عرض می نمایند.

ایام محرم و شهادت مظلومانه امام حسین را تسلیت می گوییم

ایام محرم و شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام را تسلیت می گوییم.

 

مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می داریم

مدیریت دانشکده و تیم وبسایت دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می دارد.

 

چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

edith9 poster web 700 1

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones