برگزاری سخنرانی علمی با موضوع معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری در صنایع شیلاتی

سخنرانی علمی با موضوع معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری در صنایع شیلاتی با تاکید بر نرم تنان و میگو توسط انجمن علمی شیلات در 28 آذرماه برگزار گردید.

photo 2017-12-20 10-25-57

برگزاری سخنرانی انگیزشی و کارگاه های اریگامی و تاکسیدرمی

سخنرانی انگیزشی با محوریت پرورش ماهیان زینتی با سخنرانی آقای مهندس محمد حسین هجرتی و همچنین کارگاه اریگامی و کارگاه تاکسیدرمی توسط مهندس شریفی به همت انجمن علمی محیط زیست و شیلات برگزار گردید.

 

photo 2017-12-11 20-17-06

سخنرانی انگیزشی با محوریت پرورش ماهیان زینتی

 

photo 2017-12-14 17-12-05

کارگاه تاکسیدرمی (بخش پرنده)

 

photo 2017-12-12 13-03-36

کارگاه اریگامی

 

 

برگزاری کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله (مرحله اول و دوم)

کارگاه روش تحقیق و نگارش مقاله (مرحله ی اول و دوم) توسط انجمن علمی شیلات با تدریس مهندس مهران صادقی دلوئی برگزار شد.

photo 2017-11-23 21-58-35

 

photo 2017-11-30 22-50-57

 

انتشار کتاب اخلاق محیط زیست درآمدی بر فلسفه محیط زیست

کتاب اخلاق محیط زیست درآمدی بر فلسفه محیط زیست ترجمه دکتر مهدی کلاهی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

 

سخن مترجم:
اميد است که به کمک اين کتاب، و با گفتمان مدني و منطقي، بتوان ريشه‌هاي چالش‌هاي اجتماعي-محيط‏زيستي را با موفقيت شناسايي و پاسخ دهيم.

زیر مجموعه ها

FNRE-telephones