مدیر گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
akbari دکتر مرتضی اکبری استادیار مدیریت مناطق خشک و بیابانی m_akbari@um.ac.ir 051-38805469 رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر