برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی

armferdosi

 برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی

عنوان پایان نامه: تغییرات زمانی و مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کشف رود

مقطع و رشته: علوم و مهندسی آبخیزداری

استاد راهنما: دکتر محمود آذری

زمان و مکان دفاع: چهار شنبه مورخه 1399/04/25 ساعت 12 به صورت مجازی، لینک دفاع؛

 

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر