برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد

armferdosi

 

 برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد

عنوان پایان نامه: ارزیابی و پیش بینی تغیرات استفاده از زمین با استفاده از مدل LCM (مطالعه موردی حوضه آبخیز بزنگان)

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک

اساتید راهنما: دکتر علیرضا راشکی و دکتر علی گل کاریان

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

زمان: ساعت 12، روز چهار شنبه، مورخ 1398/12/7

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر