برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد شمس بیرانوند

armferdosi

 برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد شمس بیرانوند

عنوان پایان نامه: بررسی اثر تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر استقرار و رشد دو گونه  آویشن دنائی Thymus daenensis و باغی Thymus vulgaris در مراتع بروجرد

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد فرزام و آقای دکتر جعفر نباتی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1398/11/28

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر