برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی

armferdosi

 برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی

 عنوان پایان نامه: بررسی جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه دو گیاه مرتعی Festuca karatavica و Agropyron elongatum در محدوده دمائی 5 تا 40 درجه سانتیگراد

 مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع

 استاد راهنما: آقای دکتر محمد فرزام

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

 زمان: ساعت 14، روز چهار شنبه، مورخ 1398/11/30

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر