برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده

armferdosi

 برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده

عنوان پایان نامه: مدل سازی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت و توسعه شهری (خراسان رضوی)

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

استاد راهنما: خانم دکتر کریمی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

زمان: ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1398/11/27

 

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر