به مناسبت روز تالاب ها و آموزش اهمیت آن ها

 

talab

بازدید و پاکسازی تالاب شورک ملکی
انجمن علمی مهندسی محیط زیست با همکاری دفتر دانشگاه سبز به مناسبت روز تالاب ها برگزار می کند.

 تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

ساعت و محل حرکت: 8 صبح از محل میدان علوم دانشگاه فردوسی مشهد

ثبت نام: ارسال نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی به شماره؛  09054994590 یا به آیدی تلگرامی Mohitezist_fum@

 

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر