برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده

photo 2020-02-03 09-02-03

 

برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده

عنوان پایان نامه: بررسي غلظت كروم و تاثيرات هيستو پاتولوژيك در بافت جردها (جوندگان) تحت تاثير فعاليت هاي صنعتي چرم شهر قزقان مشهد

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده

زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1398/11/15

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر