مدیر گروه مرتع و آبخیزداری

تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
golkarian دکتر علی گل کاریان استادیار مرتع و آبخيزداري golkarian@um.ac.ir 051-38805468 رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر