مدیر گروه مهندسی طبیعت

تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
drakbari

 

دکتر مرتضی اکبری

 

استادیار

 

مرتع و آبخيزداري

 

m_akbari@um.ac.ir

 

051-38805469

 

رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر