اعضاء هیات علمی گروه محیط زیست

dr danesh دکتر شهناز دانش دانشیار (عضو پیوسته) وبگاه شخصی
دکتر منصور علی آبادیان استاد (عضو پیوسته)
دکترآزیتا فراشی استادیار
دکتر فاطمه طباطبائی یزدی استادیار
دکتر آوا حیدری استادیار
دکتر آزاده کریمی استادیار

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر