مدیر گروه محیط زیست

تصویرنام و نام خانوادگیدرجه علمیگروهایمیلشماره تماس 
tabatabaei دکتر فاطمه طباطبائی یزدی استادیار محیط زیست f.tabatabaei@um.ac.ir 051-38804773 رزومه و سایر اطلاعات

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر