برگزاری غرفه عیدانه ماهی به مناسبت هفته ی منابع طبیعی

برگزاری غرفه عیدانه ماهی به مناسبت هفته ی منابع طبیعی به همت انجمن علمی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 96/12/15 تا 96/12/22.

photo 2018-03-22 20-43-55

photo 2018-03-22 20-44-12

FNRE-telephones