برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی با تدریس مهندس مهران صادقی دلوئی توسط انجمن علمی شیلات دانشگاه فردوسی در 8ام اسفندماه 96.

برگزاری دومین کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

FNRE-telephones