برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی پژوهش

نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته ی پژوهش در دانشکده ی منابع طبیعی و محیط زیست به همت انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید.

photo 2017-12-24 16-16-16

FNRE-telephones