برگزاری کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ریز جلبک

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش ریز جلبک در روز سه شنبه مورخ 23 / 8 / 1396 ساعت 12 الی 15 در محل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در طی این کارگاه، که به همت انجمن علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با تدریس مهندس مهرداد غیب دوست و زیر نظر دکتر حمید رضا احمد نیا مطلق برگزار گردید، شرکت کنندگان در دو مرحله تئوری و عملی با اهمیت ریزجلبک ها در صنایع مختلف، انواع ریزجلبک های اقتصادی، روش های کشت، شمارش و خالص سازی ریزجلبک ها آشنا شدند.

 

دانلود گزارش

FNRE-telephones