اعضای هیئت علمی گروه شیلات

 

اعضای هیأت علمی گروه شیلات

دكتر امید صفری

استادیار

دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

استادیار

دکتر مهرداد سرخیل

استادیار

 

تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 24 آبان 1396
آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 اسفند 1396
نوشته شده توسط Hamed Bidel