اعضای هیئت علمی گروه شیلات

 

اعضای هیأت علمی گروه شیلات

دكتر امید صفری

استادیار

دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

استادیار

دکتر مهرداد سرخیل

استادیار

 

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 23 اسفند 1396
منتشر شده در چهارشنبه, 24 آبان 1396