اعضای هیئت علمی گروه محیط زیست

اعضای هیأت علمی گروه محیط زیست

دکتر شهناز دانش

دانشیار (عضو پیوسته)

دکتر منصور علی آبادیان

دانشیار (عضو پیوسته)

دکتر فاطمه طباطبائی یزدی

استادیار

دکترآزیتا فراشی

استادیار

دکتر آوا حیدری

استادیار

دکتر آزاده کریمی

استادیار

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی-  محیط زیست

دکتر شهناز دانش

دانشیار (عضو پیوسته)

دکتر منصور علی آبادیان

دانشیار (عضو پیوسته)

دكتر وحید حسینی

استادیار

دکتر فاطمه طباطبائی یزدی

استادیار

مهندس آزیتا فراشی

دانشجوی دکتری (بورسيه)

مهندس آزاده کریمی

دانشجوی دکتری (بورسيه)

مهندس حسین یزدان‌داد

مربی