دکتر محمد فرزام

   مدیر گروه مرتع و آبخیزداری و مدیر گروه مديريت مناطق خشک و بيابانی

   دکتر محمد فرزام

   درجه علمی: دانشیار

   گرایش: مرتعداری

   ایمیل: mjankju (at) um (dot) ac (dot) ir

   رزومه و سایر اطلاعات

مدیران گروه از ابتدا تاکنون