مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می داریم

مدیریت دانشکده و تیم وبسایت دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می دارد.

 

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 27 شهریور 1396
منتشر شده در دوشنبه, 27 شهریور 1396