مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می داریم

مدیریت دانشکده و تیم وبسایت دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می دارد.

 

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 27 شهریور 1396
آخرین به روز رسانی دوشنبه, 27 شهریور 1396
نوشته شده توسط Hamed Bidel