مطالب

سال نو مبارک

زِ کوی یار میآید نسیم باد نوروزی           از این باد اَر مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی     به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 

آغاز سال یک هزار و سیصد و نود و شش خورشیدی را به تمامی استادان، کارکنان، دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و طبیعت دوستان تبریک می گوییم.

ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

شما اینجا هستید: خانه