فرم های پژوهشی

دانشجویان عزیز، فرم های پژوهشی در این بخش قابل دانلود هستند. در صورت نیاز به هر فرم، ابتدا جهت اطمینان با مسئول پژوهش دانشکده مشورت و هماهنگی لازم را انجام دهید. سپس فرم را دانلود و پس از تکمیل، آن را به مسئول پژوهش تحویل دهید. در صورت لزوم فرم ها باید از طریق پورتال دانشجویی تکمیل شوند.

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد (1396-12-05)

فرم پيشنهاده (پروپوزال) پايان نامه كارشناسی ارشد

فرم جلسه دفاع از پایان نامه ارشد (یک)

فرم جلسه دفاع از پایان نامه ارشد (دو)

مراحل برگزاری جلسه دفاع (1397/06/01)

دستورالعمل اجرايي ضوابط و مقررات پژوهشي دوره کارشناسي ارشد (1397/06/01)

 دستورالعمل تدوین پایان نامه (1397/06/01)

 صورت جلسه دفاع ارشد برای صفحه اول پایان نامه (1397/06/01)

 گزارش کار دانشجو (1397/06/01)