برگزاری مراسم روز جانباز

در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 22 اردیبهشت مقارن با ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز پس از برگزاری نماز ظهر و عصر طی مراسمی با حضور مدیریت و جمعی از اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان دانشکده از جانباز  محترم آقای مهندس نوید آستانبوس تقدیر به عمل آمد.

FNRE-telephones