تسلیت

 همکار گرانقدر جناب آقای مهندس ابوطالبی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

                                                                  مدیریت،اعضای هیات علمی و کارکنان

                                                                  دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

                                                                                                                     

FNRE-telephones