درباره دانشکده

معرفی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

 شورای گسترش آموزش عالی در جلسه 17 بهمن ماه 1383 با ایجاد دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت بعمل آورد. تاسیس این دانشكده با توجه به فراوانی تنوع زیستی مناطق شمال شرق كشور و گستردگی منابع طبیعی و نیز وجود اكوسیستم  های منحصر به فرد در این قسمت از كشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست در مهر ماه سال 1384 رسماً با پذیرش 65 دانشجو در دو رشته از رشته‌های زیر مجموعه مهندسی منابع طبیعی ("مرتع و آبخیزداری" و "محیط زیست") فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین از ابتدای سال تحصیلی 1386 در رشته "مدیریت مناطق خشک و بیابانی و از مهرماه 1391 در رشته "شیلات" در مقاطع کارشناسی دانشجو پذیرفته‌است. در بخش تحصیلات تكمیلی نیز از سال تحصیلی 1390 - 1389 در مقطع كارشناسی ارشد "مرتعداری"، و از سال تحصیلی 1393-1392 در مقطع كارشناسی ارشد " آبخیزداری" و " مدیریت مناطق بیابانی" دانشجو پذیرفته است. براساس برنامه بلند مدت، دانشكده در سال های آینده در چهارچوب طرح توسعه خود در سایر رشته‌های مهندسی منابع طبیعی نظیر جنگلداری دانشجو پذیرش خواهد داشت. ریاست این دانشکده از سال 1394 تا کنون بر عهده دکتر کمال ناصری می‌باشد.

 

رؤساي دانشكده از آغاز تاكنون

دکتر شهناز دانش

دانشيار

از سال 1384 تا 1394

دکتر کمال الدین ناصری

دانشيار

از سال 1394 تا کنون

 

معاونین دانشكده از آغاز تاكنون

دكتر محمد فرزام

دانشيار

از سال 1386 تا 1388

دكتر کمال الدین ناصری

دانشيار

از سال 1388 تا 1394

دکتر ابوالفضل مساعدی

استاد

از سال 1394 تا 1396

دکتر محمدتقی دستورانی

استاد

از سال 1396 تا کنون

 

مدیران گروه دانشكده از آغاز تاكنون

گروه محیط زیست

دكتر امید صفری

از سال 1393 تا 1395

دکتر آزیتا فراشی

از سال 1395 تا کنون

گروه مرتع و آبخیزداری

دكتر ابوالفضل مساعدی

از سال 1389 تا 1394

دکتر محمد فرزام

از سال 1394 تا کنون

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

 دکتر محمد فرزام

 از سال 1386 تا 1393

دكتر امید صفری

از سال 1393 تا 1395

 دکتر محمد فرزام

از سال 1395 تا کنون

گروه شیلات

دكتر امید صفری

از سال 1393 تا 1395 

 دکتر آزیتا فراشی

از سال 1395 تا کنون

 

رشته - گرايش و مقاطع تحصيلي دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست

مقطع تحصیلی

رشته گرایش

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشك و بیابانی

مهندسی منابع طبیعی - شیلات

کارشناسی ارشد

مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری

مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 

FNRE-telephones