جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ورودی 94 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد

جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی  ورودی 94 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد.
جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی  ورودی 94 در روز یکشنبه مورخ 11 مهرماه با حضور دانشجویان جدیدالورود کلیه گرایشات مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست در این دانشکده برگزار شد.
در این مراسم خانم شهناز دانش رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ضمن تبریک به مناسبت راهیابی  دانشجویان به این دانشکده برای آنان آرزوی موفقیت کردند و همچنین در مورد برخی از امکانات و اهداف راهبردی دانشکده توضیحاتی داده شد.
سپس معرفی اعضا هئیت علمی و کارکنان دانشکده توسط  آقای کمال الدین  ناصری معاون دانشکده انجام شد و در ادامه نیز مدیران گروه های آموزشی، اساتید راهنمای دانشجویان جدیدالورود و همچنین نماینده مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی را ایراد نمودند.
مراسم با  پذیرایی از دانشجویان و اهدای بسته های راهنمای تحصیلی و آموزشی به آنان خاتمه یافت.

 

 

 

 

FNRE-telephones