مطالب

فرم های آموزشی

دانشجویان عزیز، فرم های آموزشی در این بخش قابل دانلود هستند. در صورت نیاز به هر فرم، ابتدا جهت اطمینان با مسئول آموزش دانشکده جناب آقای مهندس کافی مشورت و هماهنگی لازم را انجام دهید. سپس فرم را دانلود و پس از تکمیل دقیق، آن را به جناب مهندس کافی تحویل دهید.

فرم انتخاب واحد یا حذف و اضافه

فرم حذف تک درس

فرم درخواست مهمانی

فرم درخواست انتقال دايم

فرم اعلام عدم مراجعه دانشجو یا ترک تحصیل

فرم درخواست انتقال دايم همراه با تغيير رشته

فرم درخواست تغيير رشته

فرم درخواست ترك تحصيل دايم

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه