مرکز رايانه

این مرکز در سال 1384 راه اندازی شد ، که در ابتدا دارای دو بخش مجزا شامل سالن استفاده عمومی و سالن تدریس و جمعاً به مساحت 80 متر مربع را شامل می باشد. همچنین در سال 90 موفق به راه‌اندازی سایت دانشجویان کارشناسی‌ارشد به مساحت بالغ بر 14 متر مربع گردید. مرکز رايانه با داشتن 95 دستگاه رایانه و 9 دستگاه چاپگر به خدمات دهی به اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان، می پردازد. بخش اداری نیز به شبکه داخلی این مرکز متصل می‌باشند علاوه بر موارد فوق این دانشکده مجهز به شبکه گسترده اینترنت و پوشش کامل شبکه بی‌سیم نیز می‌باشد که از طریق ارتباط با مرکز رایانه دانشگاه مشغول فعالیت است. همکاری با واحدها جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی همچنین همکاری در برگزاری کلاس¬های عملی آشنایی با رايانه و اصول سنجش از دور برای دانشجویان و کاربرد نرم‌افزارهای مربوطه و تخصصی از جمله فعالیت‌های دیگر مرکز می‌باشد.

FNRE-telephones