سالن مطالعه و کتابخانه

کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست از ابتدای سال تحصیلی (86 - 85) فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نموده است. بخش¬های کتابخانه شامل امانت، مجلات، مرجع، اطلاع¬رسانی، مخزن، سفارش و آماده¬سازی کتب و مجلات می‌باشد. این کتابخانه با داشتن بالغ بر 5000 جلد کتاب فارسی و لاتین دارای امکاناتی چون جستجوی منابع از طریق نرم¬افزار کتابخانه¬ای سیمرغ و پایگاه¬های لاتین Elsevier و Ebsco و Emerald و پایگاه¬های فارسی مگیران و نمامتن می¬باشد. کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست مجهز به سیستم¬های رایانه¬ای جهت جستجو کتب و مقالات در پایگاه¬های اطلاع¬رسانی موجود است. منابع کتابخانه بالغ بر5000 جلد کتاب فارسی، 554 جلد کتاب لاتین، 24 عنوان مجله فارسی، 6 عنوان مجله لاتین، اشتراک یک عنوان از روزنامه¬های صبح کشور، عضویت در پایگاه¬های اطلاعات نشریات و مقالات فارسی و فراهم آوردن دسترسی به 19 عنوان مجله بین المللی (ISI ) برای دانشجویان و اعضاء هیات علمی مي¬باشد. مجموعه مذکور در آذر ماه سال 91 برطبق طرح تجمیع کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ملحق گردید.

شما اینجا هستید: خانه محیط و امکانات کتابخانه و سالن مطالعه