کلاس ها و فضاهای آموزشی

این دانشکده به لحاظ فضاهای آموزشی دارای شش کلاس و یک اتاق کنفرانس به مساحت تقریبی 385 متر مربع و دارای 350 صندلی ثابت است که از تجهیزاتی نظیر ویدئو پرژکتور، اورهد، اپک و ... برخوردار می باشند. علاوه بر این برای آموزش دروس علوم پایه و عمومی، از فضاهای آموزش عمومی دانشگاه استفاده می¬شود.

FNRE-telephones