گروه شیلات

هدف از تشکیل دوره کارشناسی مهندسی منابع طبیعی شیلات، تربیت متخصصانی در شاخه های مختلف علوم شیلاتی است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت و منابع محدود غذایی حاصل از منابع طبیعی، صنعت آبزی پروری به عنوان یکی از صنایع مهم تولید غذا در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت تولید غذا و مقوله¬های مربوط به بحث امنیت غذایی و محصولات ارگانیک نگاه¬های ویژه¬ای را به سمت این صنعت به عنوان یکی از راهبردهای پدافند غیرعامل معطوف نموده است. تولید آبزیان پرورشی همچون ماهی (گرمابی، سردآبی و خنک آبی)، سخت پوستان (میگو، شاه میگو، لابستر)، نرم-تنان (صدف های خوراکی) و خزندگان (تمساح) از دیدگاه صنعتی و ماهیان زینتی (از دیدگاه تفریحی) از یک طرف و تولید فرآورده¬هایی با ویژگی های غذایی و غذا- دارویی و حتی آرایشی (حاصل از جلبک های تک سلولی) به رشته شیلات و فعالیت در این ارتباط جاذبه فراوانی بخشیده است. پرورش آبزیان در سیستم های پرورشی با طراحی¬های ویژه (باز، نیمه بسته و مدار بسته) امکان¬پذیر است. گرایش بوم¬شناسی آبزیان و مقوله-های مربوط به بررسی رفتار آبزی به مقوله¬های علم بوم¬شناسی حفاظتی به حفظ بانک ژنی موجود می¬پردازد. دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته شیلات قادر به ادامه تحصیل در چهار گرایش تکثیر و پرورش آبزیان، بوم¬شناسی آبزیان شیلاتی، فرآوری محصولات شیلاتی و صید و بهره¬برداری آبزیان در مقاطع بالاتر می¬باشند. پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه 1391  آغاز شده¬است.

 

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی- شیلات

دكتر امید صفری

استادیار

دکتر حمیدرضا احمدنیای مطلق

استادیار

دکتر مهرداد سرخیل

استادیار

 مدیر گروه شیلات: خانم دکتر آزیتا فراشی (همراه با گروه محیط زیست)

FNRE-telephones