گروه مرتع و آبخیزداری

هدف از تشکیل دوره كارشناسي مهندسي منابع طبيعي- مرتع و آبخيزداري، تربيت افراد متخصص در زمينه مديريت مراتع و مديريت جامع حوضه¬هاي آبخيز كشور است. با توجه به نياز روز افزون كشور به منابع پروتئيني و نظر به اينكه وضعيت اقتصادي و معيشت روستائيان و عشاير كشور در ارتباط مستقيم با مراتع است، به تربيت متخصصاني نیاز است كه ضمن استفاده از تجربيات بومي، با استفاده از تكنولوژي¬ها و علم روز مديريت مناسبي را در مراتع كشور اعمال نمایند و ضمن رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ منابع اصلي آب و خاك، سبب افزايش راندمان توليد علوفه و ساير استفاده‌هاي چندگانه از مراتع گردند. علاوه بر اين، وقوع سيلاب¬های مخرب و فرسايش شديد اراضي كه ناشي از بهره‌برداري¬هاي نادرست از منابع موجود می¬با¬شد، ایجاب می¬کند که مديريتی سيستمي و جامع در ارتباط با كاربري¬هاي مختلف موجود در یک منطقه وجود داشته باشد.
از ویژگی¬ها و جاذبه¬های بارز این رشته ارتباط نزدیک دانشجویان با محیط¬های¬ طبیعی است، که در طی تحصیل، بصورت بازدید از عرصه¬های طبیعی مناطق کوهستانی، بیابانی و نیمه¬بیابانی داخل استان و یا از طریق بازدیدهای برون استانی انجام می¬شود. دانش‌آموختگان مرتع و آبخيزداري آموزش¬هاي لازم در زمينه اصول حفاظت آب و خاك را فرا می¬گیرند و قادر خواهند بود پروژه¬هاي مديريتي و اجرائي را در خصوص مديريت حوضه¬هاي آبخيز، كاهش سيلاب¬ها و فرسايش خاك ارائه دهند. ادارات منابع طبیعی شهرستان¬ها، سازمان جنگل¬ها و مراتع کشور، موسسات تحقیقاتی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، وزارت نیرو، دانشگاه¬ها و شرکت-های مهندسین مشاور از جمله مراکزی هستند که قادر به جذب و بهره¬گیری از نیروهای متخصص مرتع و آبخیزداری می¬باشند. در اين گروه 130 دانشجوي كارشناسي به تحصيل اشتغال دارند. اولین گروه دانشجويان كارشناسي¬ارشد در رشته مرتعداري از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 90 – 89 و اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری از ابتداي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 در اين دانشكده مشغول به تحصيل شده¬اند و در حال حاضر33  دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مرتعداری و 10دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد آبخیزداری در این گروه مشغول به تحصیل می‌باشند.

 

اعضای هیأت علمی گروه مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

دكتر محمد فرزام

دانشیار (مدیر گروه)

دكترکمال الدین ناصری

دانشیار

مهندس فریدون ملتی

مربی

دكتر ابوالفضل مساعدی

استاد

دكتر علي گلكاريان

استادیار

دكتر محمود آذری

استادیار

دکتر محمد تقی دستورانی

استاد

دکتر کلاهی

استادیار

 مدیر گروه: آقای دکتر محمد فرزام (همراه با گروه مديريت مناطق خشک و بيابانی)