متن سوگندنامه دانش آموختگی مهندسی

به نام خدای یکتا

در مقام یک مهندس، سوگند یاد می کنم که دانش و توانایی خود را در راه بهبود زندگی بشریت مصروف داشته و در این راه مقدس، سستی و رخوت در من راه نیابد.
سوگند یاد می کنم، که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده، زندگی و پیشه ی خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم.
سوگند یاد می کنم، که خدمت را بر درآمد، و افتخار و آبروی حرفه ام را بر نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه ی تمایلات خویش قرار دهم.
با تواضع و خشوع از خداوند برای انجام تعهدات اخلاقی ام توفیق خواسته و با ایمان به آنها به شرافت ام سوگند یاد می کنم.

 

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 15 بهمن 1392
آخرین به روز رسانی دوشنبه, 13 مرداد 1393
نوشته شده توسط Super User