اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن: 051-38804750

فکس: 051-38788805

موبایل: 051-38804750

فرم تماس


tashakolha

Student organizations

tor majazi2

College Virtual Tour

galery

Photo Gallery