1. اخبار دانشکده
  2. اطلاعیه های آموزش
  3. جلسات دفاع
  4. همایش ها و سخنرانی ها
defae-ansari
18/10/2021, 09:51 جدید

برگزاری جلسه دفاع آقای امیر انصاری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع آقای امیر انصاری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: پهنه بندي خطر آتش سوزي در جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از GIS و كاربرد...
defae-alizade
18/10/2021, 09:46 جدید

برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رضا علیزاده به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رضا علیزاده به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسي تاثير چراي دام و تاج پوشش بوته ها بر تنوع استراتژي هاي رشد...
defae-ghavami
18/10/2021, 09:34 جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم آسیه قوامی به صورت مجازی

   برگزاری جلسه دفاع خانم آسیه قوامی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات خطر بیابان زایی در کاهش تنوع زیستی برخی از مناطق...
jalase-defa-dastori
18/10/2021, 09:27 جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه دستوری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه دستوری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسي تيمارهاي حفظ رطوبت خاك بر استقرار اوليه نهال گياه آنغوزه مقطع و...
jalase-defa-khashtabe2
18/10/2021, 08:57 جدید

برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه خشتابه به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه خشتابه به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص های اکولوژیکی آلودگی در اطراف معدن...
defae-khoshyomn
11/10/2021, 15:08

برگزاری جلسه دفاع خانم سارا خوش یمن

  برگزاری جلسه دفاع خانم سارا خوش یمن عنوان پایان نامه: احياء خاك هاي تخريب يافته در اثر فلز سنگين كروم و نيكل با استفاده ي جداگانه و همزمان از...
defae-khaksar
11/10/2021, 14:35

برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم خاکسار

   برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم خاکسار  عنوان پایان نامه: تاثير تيمارهاي اصلاح خاك و تنش خشكي بر نهال پسته جنگلي مقطع و رشته...
defae-khojaste
11/10/2021, 14:19

برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه خجسته

 برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه خجسته   عنوان پایان نامه: ارزیابی مخاطرات محیط زیستی شهرک صنعتی چرم مشهد مقطع و رشته: علوم و مهندسی محیط...
defae-sarabi
10/10/2021, 11:38

برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی سرابی

 برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی سرابی   عنوان پایان نامه: بررسي تاثير تغيير اقليم آينده بر وضعيت رواناب و توليد رسوب (مطالعه موردي: حوزه...
defae-khanome-ghelyan
10/10/2021, 09:57

برگزاری جلسه دفاع خانم مریم قلیان اول به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم مریم قلیان اول به صورت مجازی   عنوان پایان نامه: بررسی جابجایی ماسه های روان در شهرستان بشرویه خراسان جنوبی و مناطق...
defae-negare-falah
29/09/2021, 10:44

برگزاری جلسه دفاع خانم نگار فلاحی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نگار فلاحی عنوان پایان نامه: بررسي رژيم غذايي جغد كوچك Athene noctua بر اساس تجزيه و تحليل ريمه: مطالعه موردي خراسان رضوي،...
defa-mojgan-shaban
25/09/2021, 10:07

برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان شبان به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان شبان عنوان پایان نامه: بررسی اثر پوسته های زیستی بر نفوذپذیری و وضعیت رطوبتی خاک در منطقه طرق مقطع و رشته: کارشناسی...
defa-yonesian
19/09/2021, 10:12

برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا یونسیان به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا یونسیان عنوان پایان نامه: مطالعه نرخ فرسایش ورقه ای با استفاده از تجزیه و تحلیل دندروژئومورفولوژیک مقطع و رشته:...
defae-atie-emamian
14/09/2021, 10:26

برگزاری جلسه دفاع خانم عطیه امامیان

 برگزاری جلسه دفاع خانم عطیه امامیان عنوان پایان نامه: مطالعه اختلافات ريختي سنگريزه شنوايي كماني در گاو ماهيان سواحل حوزه مكران به روش ريخت سنجي...
defae-ehsan-najib
13/06/2021, 07:43

برگزاری جلسه دفاع آقای احسان نجیب به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای اجسان نجیب به صورت مجازی عنوان پایان نامه: بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر رواناب شهری (مطالعه موردی: بخشی از منطقه 9...
jalase-defae-mahdavi
07/06/2021, 20:14

برگزاری جلسه دفاع آقای علی مهدوی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای علی مهدوی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع...
jalase-defae-zarei
02/03/2021, 08:37

برگزاری جلسه دفاع خانم آناهیتا زارعی

  برگزاری جلسه دفاع خانم آناهیتا زارعی عنوان پایان نامه: استوکیومتری اکولوژیک C:N:P جوامع میکروبی خاک در یک گرادیان ژئومورفیک مقطع و رشته:...
defae-hejbarsadat
28/02/2021, 11:08

برگزاری جلسه دفاع خانم مرسده سادات هژبرالسادات

     برگزاری جلسه دفاع خانم مرسده سادات هژبرالسادات عنوان پایان نامه: بررسی توانایی تحمل و ظرفیت جذب ذرات معلق ترافیکی توسط برخی از...
jalase-defae-mofarah
24/02/2021, 09:37

برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه مفرح به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم زکیه مفرح به صورت مجازی   عنوان پایان نامه: بررسي رويشگاه و بوم شناسي فردي گياه پنج انگشت در منطقه سبزوار مقطع و...
2021-02-14-06-08-50
14/02/2021, 09:38

برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه ماه گلی

 برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه ماه گلی عنوان پایان نامه: گياه پالايي گونه هاي گياهي گز، بيد و ني در حاشيه رودخانه كشف رود مشهد مقطع و رشته:...
2021-02-14-05-25-42
14/02/2021, 08:55

برگزاری جلسه دفاع خانم شمیم رمضانی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم شمیم رمضانی ازغندی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مدلسازي توزيع بيماري ليشمانيازيس با استفاده از جوندگان در ايران مقطع و...
defae-fateme-biglari
18/01/2021, 09:28

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه بیگلری به صورت مجازی

  برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه بیگلری به صورت مجازی عنوان پایان نامه: مدلسازي مطلوبيت زيستگاه گونه هاي غاز مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و...
jalase-defa-malekzade
02/01/2021, 08:52

برگزاری جلسه دفاع آقای علی ملک زاده

 برگزاری جلسه دفاع آقای علی ملک زاده عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به تنوع زيستي در كلان شهر مشهد مقطع و رشته: کارشناسی...
jalase-defa-azimi
21/10/2020, 14:32

برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا عظیمی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا عظیمی عنوان پایان نامه: بررسی اثر زمان و فاصله برداشت بر میزان تولید آنغوزه شیرین در منطقه غرب شهرستان طبس مقطع و...
jalase-defae-razavinia
18/10/2020, 07:55

برگزاری جلسه دفاع خانم سیده سودابه رضوی نیا

 برگزاری جلسه دفاع خانم سیده سودابه رضوی نیا عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات خاک و ریشه گیاه Festuca ovina در امتداد گرادیان چرا (مطالعه موردی:...
jalase-defa-moradi
16/10/2020, 13:36

برگزاری جلسه دفاع آقای امیر رضا مرادی

 برگزاری جلسه دفاع آقای امیر رضا مرادی عنوان پایان نامه: ارزیابی دیدگاه گروداران اصلی از اجرای طرح های مرتع داری (مطالعه موردی: شهرستان تربت...
jalase-defa-ashrafi
13/10/2020, 14:50

برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه اشرفی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه اشرفی عنوان پایان نامه: تاثیر اصلاح کننده های مختلف (کود دامی، ذغال زیستی) بر توان تجمع پذیری کروم شش ظرفیتی توسط دو...
jalase-defa-kamjo
13/10/2020, 08:23

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا کامجو

 برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا کامجو عنوان پایان نامه: مطالعه اهمیت نسبی زیست پناه های زنده و غیر زنده بر روی رخنمودهای آهکی در امتداد گرادیان...
2020-07-18-05-12-40
15/07/2020, 09:42

برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه خسروی به صورت مجازی عنوان پایان نامه: تغییرات زمانی و مکانی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز کشف رود مقطع و...
2020-06-13-04-39-05
13/06/2020, 09:09

برگزاری جلسه دفاع خانم نفیسه شهریاری ثانی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نفیسه شهریاری ثانی عنوان پایان نامه: مدلسازی پراکنش چند گونه گیاهی بومی در فضای سبز شهری بر اساس اقلیم حال و آینده (مطالعه...
2020-06-13-04-33-54
13/06/2020, 09:03

برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه امانتی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه امانتی عنوان پایان نامه: بررسي تفاوت‌هاي ريختي درون گونه‌اي ماهي Istiblennius pox در سواحل مكران به روش ريخت سنجي...
bargozari-jalase-defa-ramezani
13/06/2020, 08:55

برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا رمضانی مقدم

 برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا رمضانی مقدم عنوان پایان نامه: مدلسازی توزیع گونه های پرنده حساس به تغییر اقلیم در ایران مقطع و رشته: علوم و...
bargozari-jalase-defa-zangane
31/05/2020, 14:26

برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه زنگنه به صورت مجازی

 برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه زنگنه به صورت مجازی عنوان پایان نامه: احیای زیستی خاک های آلوده به فلزات سنگین با استفاده از سیانوباکتری و زغال...
bargozari-jalase-defa
22/02/2020, 16:24

برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد

   برگزاری جلسه دفاع آقای احمد انصاری فرد عنوان پایان نامه: ارزیابی و پیش بینی تغیرات استفاده از زمین با استفاده از مدل LCM (مطالعه موردی...
2020-02-15-07-02-58
15/02/2020, 14:32

برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده

 برگزاری جلسه دفاع آقای مجید ابراهیم زاده عنوان پایان نامه: مدل سازی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت و توسعه شهری (خراسان رضوی) مقطع و رشته: کارشناسی...
jalase-defa-khanom-rafiee
15/02/2020, 12:28

برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی

 برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین رفیعی  عنوان پایان نامه: بررسی جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه دو گیاه مرتعی Festuca karatavica و Agropyron...
jalase-defa
05/02/2020, 07:55

برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده

  برگزاری جلسه دفاع خانم فريده برات زاده عنوان پایان نامه: بررسي غلظت كروم و تاثيرات هيستو پاتولوژيك در بافت جردها (جوندگان) تحت تاثير فعاليت...

amozesh dar tabiat3

آموزش در طبیعت

tashakolha

تشکل های دانشجویی

tor majazi2

تور مجازی دانشکده

galery

گالری تصاویر